Curfew ต่ออีก .. จนถึงวันศุกร์ ..

วันนี้รัฐบาลประกาศ curfew ต่ออีก จากวันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ คือเพิ่มอีก 4 วัน เออ .. ดี .. วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ตรงกับวันพระใหญ่ (วันวิสาขบูชา) พอดี จะได้เริ่มต้นใหม่กับเรื่องราวดีๆ ที่ให้น้อมนำเอาศาสนามาช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยขัดเกลาจิตใจที่หยาบกระด้างของคนไทยบางกลุ่มที่หลงลืมไป ให้กลับมาอ่อนโยนมีน้ำใจกับคนอื่นที่ต่างก็เป็นคนไทยเช่นเดียวกัน หวังว่ากลุ่มที่คอยจ้องจะก่อความเสียหายกับบ้านเมือง จะมีเสี้ยวหนึ่งในความคิดความรู้สึกที่เปิดช่องให้ศาสนาพุทธของชาวไทยได้เข้าไปก่อให้เกิดสติ ยับยั้งความคิดอกุศลอันเป็นอคติปิดกั้นความดีในใจ และพิจารณาถึงการกระที่ได้ทำไว้หรือคิดจะไปทำนั้น ว่าจะเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองและประชาชนคนไทยผู้บริสุทธิ์สักเพียงใด และขอพรอันดีเลิศประเสริฐในทั่วหล้านี้ได้โปรดจงดลใจให้เขาเหล่านั้นได้ล้มเลิกและยุติการกระทำเช่นนั้นเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติ

ขอพระคุ้มครองคนไทยทุกคนให้มีความสุข รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆทั้งมวล .. สาธุ ..

เขียนเมื่อ : วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา 1:58 น. GMT+7 THAILAND
ผู้เขียน : Tommy Rich

โฆษณา